Phòng chống Covid 19

Anaheim Convention Center (ACC) đã mở cửa hoạt động trở lại theo quy định phòng chống dịch của Tiểu bang California nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng cho người tham dự và nhân viên. Xin Vui lòng tham khảo trang mạng Anaheim Convention Center COVID-19 Recovery Plan để biết chi tiết.
Trong khi Pháp Hội, tất cả mọi người xin vui lòng:

  • Mang theo thẻ Vaccine Record để vào Pháp Hội, hoặc đem theo hình chụp vaccination card trong phone.
  • Đeo khẩu trang trong khi tham dự Pháp Hội.
  • Cách ly và giữ khoảng cách 6 feet trong khi tham dự Pháp Hội.

Thông tin này có thể được cập nhật theo hướng dẫn và yêu cầu từ Bộ Y tế Công cộng California, Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam và những hướng dẫn mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập các tài nguyên sau:

City of Anaheim Tracking Coronavirus
Center for Disease Control and Prevention
Orange County Health Care Agency
State of California COVID-19 Webpage
Digital COVID-19 Vaccine Record