Anaheim Convention Center
800 W Katella Ave,
Anaheim, CA 92802

Dec 03-04, 2022

  Ghi danh Pháp Hội

  Tôi đồng ý

  Chọn thời gian tham gia

  Thông tin người tham gia

  Xe Bus Đến ACC

  Hội Từ Bi Phụng Sự sẽ tổ chức xe bus đưa và đón quý vị tham dự Pháp Hội ở Anaheim Convention Center. Địa điểm đưa đón là trường Trung Học Bolsa Grande, gần trung tâm phố Bolsa, bãi đậu xe trên đường Westminster Avenue (góc đường Westminster Ave. và Deodara Dr.). Lịch trình đưa và đón hai ngày Pháp Hội: Thứ Bảy 3 tháng 12 & Chủ Nhật 4 tháng 12 là:

  • Từ Trường Bolsa Grande tới ACC: 7:00 AM Sáng
  • Từ ACC về Trường Bolsa Grande: 9:30 PM Tối

  Hội Từ Bi Phụng Sự KHÔNG chịu trách nhiệm về mọi sự mất mát và thiệt hại cho những chiếc xe đậu nơi cơ sở này. Chủ nhân của những chiếc xe đậu ở trường Trung Học Bolsa Grande hoàn toàn chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.

  Vì chỗ ngồi có giới hạn, chúng tôi tha thiết xin quý vị hãy ghi danh nếu cần phương tiện này. Hạn chót ghi danh đi xe Bus là ngày 21 tháng 11, 2022.

  Chương trình
  Thiện nguyện viên

  Mỗi năm, Pháp Hội Quán Âm được thành tựu đều nhờ vào công sức của 300 thiện nguyện viên như quý
  vị.
  Xin hãy phát tâm gia nhập ban phục vụ Pháp Hội Quán Âm.

  Xin ghi tên làm Thiện Nguyện Viên

  Ghi tên làm Thiện nguyện viên

  Thông tin tình nguyện viên

  Nếu phù hợp, xin quý vị cho biết

  Cam kết không buộc trách nhiệm pháp lý:

  Tôi thừa nhận Hội Từ Bi Phụng Sự, Hội Đồng Quản Trị và những người làm việc cho Hội, hoàn
  toàn không có bất cứ trách nhiệm gì đối với thương tích hay tai nạn xảy đến cho tôi trong
  Pháp Hội, kể cả trong lúc di chuyển đi và đến.

  Dành cho Thiện Nguyện Viên dưới 18 tuổi:

  Tôi, phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của thiện nguyện viên, thấu hiểu và chấp thuận Cam kết không buộc trách nhiệm pháp lý trên.
  Tôi thấu hiểu và chấp thuận lời Cam kết không buộc trách nhiệm pháp lý trên.
  Tôi, thiện nguyện viên, đồng ý tham dự ít nhất một buổi huấn luyện & ngày Hướng Dẫn Pháp Hội khi được thông tin.