Lương Ngọc Hân

73 tuổi
Sống tại United States

Vũ thi Kim Anh

77 tuổi
Sống tại United States

Trần thị Mậu Thân

85 tuổi
Sống tại United States

Lê Hữu Quan

84 tuổi
Sống tại United States

Nguyễn Jennifer Thiên Vân

23 tuổi
Sống tại United States

Nguyễn Thị Thảo

87 tuổi
Sống tại United States

Võ Julie

49 tuổi
Sống tại United States

Nguyễn Jenny

20 tuổi
Sống tại United States

Aguilar Alexander

13 tuổi
Sống tại United States

Jinamornphongs Suchaya

49 tuổi
Sống tại United States

Nguyễn Thị Minh Lệ

82 tuổi
Sống tại United States

Nguyễn Mộng Lan

87 tuổi
Sống tại United States

Tôn Thất Nhân Hòa

60 tuổi
Sống tại United States

Lữ Hồng Hạnh

56 tuổi
Sống tại United States

陳 吉隆

79 tuổi
Sống tại United States

Stebenne Jerome M.

80 tuổi
Sống tại United States

Stebenne Patricia A.

73 tuổi
Sống tại United States

Thái Ngọc-Mai

55 tuổi
Sống tại United States

Lam Thuy

78 tuổi
Sống tại United States

Đổ Dai

87 tuổi
Sống tại United States

Phạm Thị My My

60 tuổi
Sống tại United States

Chinh Lưu

67 tuổi
Sống tại United States

Nguyễn Phước Bảo Nhơn

69 tuổi
Sống tại United States

Cẩm Cát Võ

56 tuổi
Sống tại United States

Nguyễn Tuấn Khôi

60 tuổi
Sống tại United States

Lâm Hoàng Trọng

60 tuổi
Sống tại United States

Ackerman Udo

60 tuổi
Sống tại Germany

Rau Birgit

70 tuổi
Sống tại Germany

Müller Karin

70 tuổi
Sống tại Germany

Stoesser Ruth

59 tuổi
Sống tại Germany

Krebs Brigitte

80 tuổi
Sống tại Germany

Krebs Heinz

82 tuổi
Sống tại Germany

Rau Lara Aylin

17 tuổi
Sống tại United States

Ong Joanna Xuan

26 tuổi
Sống tại United States

Nguyễn Yên Uyên

62 tuổi
Sống tại Viet Nam

Nguyễn thị Phúc Hà

62 tuổi
Sống tại Viet Nam

Trần thị Tuyết Hoa

85 tuổi
Sống tại United States

Nguyễn Hữu Thuý

77 tuổi
Sống tại United States

Thiên Hương Bùi Châu

67 tuổi
Sống tại United States

Triệu Quốc Tuấn

63 tuổi
Sống tại United States

Trần Thanh Minh

68 tuổi
Sống tại United States

Dương Việt Chung

71 tuổi
Sống tại United States

Dương Việt Dung

64 tuổi
Sống tại United States

Nguyễn thị Huyền Nga

58 tuổi
Sống tại United States

Vũ thị Mai

85 tuổi
Sống tại United States

ũ Nguyễn Liên Hương

80 tuổi
Sống tại United States

Lê Văn Lễ

tuổi
Sống tại United States

Nguyễn Thị Ngọc

tuổi
Sống tại United States

Phan Văn Dần

tuổi
Sống tại United States

Nguyễn Phước Đoan

tuổi
Sống tại United States