Pháp Hội Mandala
Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn 2021

World Peace Gathering

 • Địa Điểm Tổ Chức

 • Anaheim Convention Center
  800 W Katella Ave,
  Anaheim, CA 92802

 • Map
 • Thứ Bảy

  18/12

  Đại Lễ Khai Mạc Pháp Hội
  Tu tập pháp Quán Âm

 • Chủ Nhật

  19/12

  Tu tập pháp Quán Âm
  Mandala Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn

Các Chương Trình Chính
Trong Pháp Hội

Xuất Gia Vị Tha

Một chương trình tu học 12 ngày theo hạnh xuất gia cùng tâm nguyện tu cho người và làm nồng cốt cho Pháp Hội Mạn Đà La Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn.

Chi Tiết

Tu Pháp Quán Âm

Tu tập pháp Tứ Liên Hoa để chuyển hoá tâm thức tạo ra nợ máu, nợ tình, nợ tiền và thói nghiện ngập

Chi Tiết

Mandala Quán Âm
Cứu Khổ Cứu Nạn

Chuyển Nghiệp, Tăng Phước, Siêu Độ Vong Linh

Chi Tiết
Cầu An Cầu Siêu

Xin Cầu An
và cho những người bị nhiễm Covid-19

271,963,258

trên toàn cầu

50,636,126

tại USA

1,493,237

tại Việt Nam

Xin Cầu Siêu
và cho những người chết vì Covid-19

5,331,019

trên toàn cầu

802,969

tại USA

28,857

tại Việt Nam

An toàn sức khỏe<br/><b>Trong Đại dịch Covid-19</b>

An toàn sức khỏe
Trong Đại dịch Covid-19

Anaheim Convention Center (ACC) đã mở cửa trở hoạt động lại theo quy định phòng chống dịch của Tiểu bang California nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng cho mọi người tham dự và nhân viên. Xin Vui lòng tham khảo trang mạng Anaheim Convention Center COVID-19 Recovery Plan để biết chi tiết.

Đọc Thêm
Pháp Hội Di Đà