Pháp Hội Mandala Quán Âm
An Bình Nội Tại -
Cho Hòa Bình Thế Giới

Cultivate Inner Peace -
for World Peace

 • Địa Điểm Tổ Chức

 • Anaheim Convention Center
  800 W Katella Ave, Anaheim CA 92802
  ACC North, Car Park 1

 • Map
 • Thứ Bảy

  01/06

  Tam Bộ Nhất Bái
  Sái Tịnh
  Lễ Dâng Hoa
  Lạy Sám
  Thuyết Pháp
  Đại Lễ Cầu Nguyện cho An Bình trên thế giới

 • Chủ Nhật

  01/07

  Tam Bộ Nhất Bái & Lễ Dâng Hoa
  Lễ Lạy Quán Âm Sám
  Thể Dục Dưỡng Sinh
  Thuyết Pháp
  Mandala Quán Âm

 • Thứ Hai

  01/08

Các Chương Trình Chính
Trong Pháp Hội

Xuất Gia Vị Tha

Xuất Gia dùm một hay nhiều người không thể xuất gia

Chi Tiết

Tu Pháp Quán Âm Tứ Liên Hoa

Tu tập pháp Tứ LIên Hoa để khởi phát lòng Từ Bi chuyển hóa nghiệp chướng

Chi Tiết

Mandala Quán Âm
Hóa Giải Sát Nghiệp

Khởi Phát Lòng Từ Bi, Giải Nghiệp, Siêu Độ Vong Linh

Chi Tiết
Cầu An Cầu Siêu

Xin Cầu An

Xin Cầu Siêu

Xin Vui lòng tham khảo trang mạng ACC để biết chi tiết.

Đọc Thêm
Pháp Hội Di Đà